<div align="center"> <h1>Commodore Plus/4 OnLine</h1> <h3>Strona poświęcona emulacji Commodore Plus/4 oraz innych ośmiobitowców.</h3> <p>emulators,emulatory,romy,roms,commodore,plus,4,plus4,plus/4,gry,gra,online,fun,minus4,msx,atari,xl,xe,c64,c=64,spectrum,sinclair,sid,music</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.biskupin.wroc.pl/~biggreg" rel="nofollow">www.biskupin.wroc.pl/~biggreg</a></p> </div>